Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownica Banku Komórek, w kombinezonie i goglach, otwiera cieplarkę, w której hodowane są komórki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BANK TKANEK i KOMÓREK Z WYTWÓRNIĄ PRODUKTÓW LECZNICZYCH TERAPII ZAAWANSOWANEJ

Bank Komórek to specjalistyczne laboratorium działające w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kierownik Banku Komórek, prof. dr hab. Justyna Drukała, jako pierwsza w Polsce wyhodowała in vitro komórki skóry, które następnie zostały przeszczepione pacjentowi na ranę.

W Banku Komórek, w oparciu o najwyższej standardy wytwórni farmaceutycznej (GMP) wytwarzane są produkty lecznicze terapii zaawansowanej (ang. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP) służące ratowaniu zdrowia i życia pacjentów, u których tradycyjne metody leczenia nie przyniosły efektu.

Działalność Banku Komórek ZBK WBBiB UJ poprzez dostarczanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej do jednostek klinicznych ma bezpośredni wpływ na zdrowie społeczeństwa, ponieważ umożliwia wykorzystywanie innowacyjnych procedur leczenia ran przy braku skutecznych terapii szczególnie w przypadku ciężkich oparzeń zagrażających życiu pacjentów. Bank Komórek dostarcza produkty do szpitali zapewniając wsparcie merytoryczne dotyczące formalnych kwestii związanych z możliwością i przede wszystkim bezpieczeństwem wykorzystania nowatorskich terapii.  

Profesor Drukała, będąc członkiem Komisji Ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń ds. Procedur Leczenia Oparzeń w Polsce, bierze udział w dyskusjach, opracowaniu i wdrażaniu nowych strategii leczenia ran. Jako członek Krajowej Rady Transplantacyjnej w Zespole ds. Strategii Rozwoju oraz członek Zespołu ekspertów ds. terapii komórkowych i komórek macierzystych Naczelnej Rady Lekarskiej zabiera głos i aktywnie uczestniczy w kreowaniu stanowiska w sprawach dotyczących terapii z wykorzystaniem produktów leczniczych terapii zaawansowanej.

Bank Komórek prowadzi także działalność usługową dla podmiotów zewnętrznych polegającą na optymalizacji i wdrażaniu nowatorskich koncepcji produktów leczniczych. Ekspertyza w tym zakresie pozwala na skuteczne doprowadzenie koncepcji produktu do przygotowania prób klinicznych.